Klauzula RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Realizując obowiązujące od 25 maja 2018 r. wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), firma
ARATEX TRADING CO. (POLAND) LTD), Monika Kołodziej, osiedle Pułanki 4/42, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska, uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych i o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Niniejsza korespondencja ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest firma ARATEX TRADING CO. (POLAND) LTD), Monika Kołodziej, osiedle Pułanki 4/42, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej występująca jako Aratex).

2. Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres e-mail: aratex@aratex.pl
 • telefonicznie pod numerem: 41 26 66 433
 • pisemnie: ARATEX TRADING CO. (POLAND) LTD), Monika Kołodziej, osiedle Pułanki 4/42, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane w celach sprzedażowych, zakupowych i marketingowych, a w szczególności:

 • realizację zamówień na produkty oferowane przez firmę oraz ich weryfikację w zakresie możliwości realizacji,
 • cele marketingowe i sprzedażowe oferowanych produktów,
 • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa
  – w szczególności ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe,
 • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur
  za dostarczone produkty.

 

4. Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy i agenci handlowi, podmioty przetwarzające dane w celu realizacji zamówień
  i windykacji należności jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

 

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, lub
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
  w szczególności obowiązku przechowywania danych księgowych dotyczących umowy.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osobą, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania,
  a przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO,
 • wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 • żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby działań marketingowych w przypadku korzystania przez administratora z takich rozwiązań, zgodnie
  z art. 21 ust. 2 RODO.

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych na rzecz Aratex, czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni np. poprzez portal internetowy, jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z możliwości zawarcia i realizacji zamówienia.